Бібліографія

Книги про Василя Простопчука

Бортніков С. Похорон країни / С. Бортніков. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – С. 136.
Василь Простопчук // Письменники Волині : довід. Волин. обл. орг. Нац. спілки письм. України. – Луцьк, 2010. – С. 55-59.  
Василь Простопчук // Письменники Лесиного краю : літературознав. довід. – Луцьк, 1994. – С. 35-36.
Василь Простопчук // Сучасні письменники України : бібліогр. довід. / упоряд. Гай А. – К., 2011. – С. 381.
Вельма М. Минуло двадцять літ / М. Вельма. – Луцьк : Надстир’я, 2006. – С. 55.
Вельма М. Миті життя / М. Вельма. – Луцьк : Надстир’я, 2004. – С. 110.
Вінграновський М. [Замість передмови] / М. Вінграновський // Третій тост. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2005. – С. 6.
Вінграновський М. [Про В. Простопчука] / М. Вінграновський // Непристольні гноми. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2007. – С. 4 [обкл.]
Горлач Л. [Про В. Простопчука] /  Л. Горлач // Непристольні гноми. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2007. – С. 4 [обкл.]
Денисюк В. Журналістика Волині : факти й імена / В. Денисюк. – Луцьк : Надстир’я, 2005. – С. 92 – 104.
Довідник ротарійських клубів. Україна 1998-1999. – К. : «Mercury Globe Ukraine». – C. 88.
Жулинський М. [Замість передмови] / М. Жулинський // Третій тост. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2005. – С. 6 – 7.
Журналісти з Київського університету. Спогади. Світлини. Імена. – Фастів : «Поліграфіст», 2008. – 384 с.
Про В. Простопчука С. 189.
Загребельний П. [Замість передмови] / П. Загребельний // Третій тост . – Луцьк : Волин. обл. друк., 2005. – С. 8 – 9.
Загребельний П. [Про В. Простопчука] / П. Загребельний // Непристольні гноми. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2007. – С. 4 [обкл.]
Книжкова полиця : [рец. на книги : «Поцілунок трави»; «Клан кланом»; «Непристольні гноми», 2009] // Світязь : альм. Волин. обл. орг. Нац. спілки письменників України. – Луцьк, 2009. – Вип. 15. – С. 208, 215.
Корнелюк Д. Простопчук Василь Васильович / Д. Корнелюк // Ковельщини славні імена : презент. альм. у 2-х т. – Луцьк, 2001. – Т. 1. – С. 163.
Кравчук П. А. Найменша книжка в Україні / П. А. Кравчук // Книга рекордів Волині. – Луцьк : Волин. обл. друк. – Любешів : «Ерудит», 2005. – С. 209.
Максим’як О. [Про В. Простопчука] / О. Максим’як // Непристольні гноми. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2009. – С. 4 [обкл.]
Малімон Н. [Про В. Простопчука] / Н. Малімон // Непристольні гноми. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2008. – С. 4 [обкл.]  
Мандзюк Ф. [Про В. Простопчука] / Ф. Мандзюк // Непристольні гноми. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2008. – С. 4 [обкл.]
Павлюк І. Простопчук Василь Васильович / І. Павлюк // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника. – Львів, 2000. – Вип. 7. – С. 286.
Пасюк І. М. Голоби : іст.-краєзн. нарис / І. М. Пасюк, В. П. Марчук. – Луцьк: Надстир’я, 2007. – 133 с.
Про В. Простопчука С. 82 – 83.
Перебийніс П. [Про В. Простопчука] / П. Перебийніс // Непристольні гноми. – Луцьк : Волин. обл. друк. , 2007. – С. 4 [обкл.]
Перебийніс П. Замість передмови / П. Перебийніс // Третій тост. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2005. – С. 5.
Пирожко С. Озирнуся з осені : сценарій до фільму / С. Пирожко. – Луцьк : Надстир’я, 2003. – С.120-129.
Пирожко С. [Про В. Простопчука] / С. Пирожко // Непристольні гноми. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2009. – С. 4 [обкл.].
Простопчук Василь Васильович // Волинь літературна : наші сучасники : зб. матеріалів про письм. Волині, членів Нац. спілки письм. України. – Луцьк, 2010. – 340 с.
Простопчук В. // Музичний реєстр України 97/98. – К. , 1997. – 236-237.
Простопчук В. В. // Стежина (Волинська читанка): навч. посібн. / Г. Г. Ковальчук, С. А. Коробчук. – Л. : Вежа, 1997. – С. 188.
Рижко О. Карнавал триває / О. Рижко. – К. : Факт, 2008. – 248 с.
Про Василя Простопчука С. 63, 100, 143.
Рижко О. [Про В. Простопчука] / О. Рижко // Непристольні гноми. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2008. – С. 4 [обкл.]
Рижко О. Сни / О. Рижко : роман. – Житомир : Рута, 2011. – 348 с.
Використано епіграф Василя Простопчука: «Клацання буднів до нестерпного монотонне. Доти, доки зрозумієш: з трьох станів дверей (відчинені, прочинені, зачинені) є ще й четвертий – виламані»
Рижко О. Стилістика української мови. Практикум : навч. посіб. / О. Рожко. – К. : КиМУ, 2008. – 250 с.
Солодуха З. Думки ескулапів / З. Солодуха. – Луцьк : Волин. обл. друк, 2008. – С. 114, 145, 159, 185, 219, 237.
Сьомочкіна О. М. Рубаї в українській поезії : від канонізованої строфи до поліжанру / О. М. Сьомочкіна. – К. : КиМУ, 2005. – 252 с.
Про В. Простопчука див. іменний покажчик.
VІ Съезд Союза журналистов СССР. Съезд 6-й: стенографический отчет. 14 – 16 марта 1987 года. – М. : Правда, 1987. – 336 с.
Див. Список делегатів VІ з’їзду Союзу журналістів СРСР.
Уроки журналістики і життя. Книга роздумів, спостережень, спогадів випускників одного курсу. – К. : «Київська правда», 2002. – 327 с.
Про В. Простопчука С. 261.
Форум видавців у Львові 2009 р. : програма. – Львів, 2009. – С. 18.
Чебикін А. [Про В. Простопчука] / А. Чебикін // Непристольні гноми. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2009. – С. 4 [обкл.]  
Чернецький І. [Про В. Простопчука] / І. Чернецький // Непристольні гноми. – Луцьк: Волин. обл. друк., 2008. – С. 4 [обкл.]
Щегельський П. [Вступна стаття] // Дерева, що поруч ростуть / В. Простопчук. – К : Радянський письменник,1991. – С. 3 – 4.
Якименко М. [Про В. Простопчука] / М. Якименко // Непристольні гноми. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2009. – С. 4 [обкл.]  
Якубовська М. Енергія життя – енергія творення: (літ. портрет Василя Простопчука) / М. Якубовська // У дзеркалі слова: есеї про сучасну укр. л-ру. – Львів, 2005. – С. 641-655.
Якубюк А. [Про В. Простопчука] / А. Якубюк // Непристольні гноми. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2009. – С. 4 [обкл.]  
Якубовська М. Василю Простопчуку / М. Якубовська // Якубовська М. Пульсуюче слово. – Львів : Сполом, 2005. – С. 58.
***
19 листопада. 60 років від дня народження В. В. Простопчука (1952) – українського письменника, головного редактора газети «Віче-інформ», заслуженого журналіста України // Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2012 рік / упр. культури і туризму Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; Волин. ОУНБ ім. Олени Пчілки ; ред.-упоряд. В. В. Бабій, Є. І. Ковальчук, А. А. Понагайба. – Луцьк , 2011. – С. 168–172.

Статті з газет та журналів про В. В. Простопчука

Абліцов В. «То наші душі – храми без жерців» / В. Абліцов // Київ. – 1997. – №7–8. – С. 113–114.
Анкета «Письменник – читач» / П. Вольвач, Є. Баран, В. Простопчук. // Київ. – 2010. – №4–5.
Артемчук І. Привітання побратимам / І. Артемчук // Літературна Україна. – 2012. – 12 січ. – С. 13.
Баранов В. Вічне місто над вічною рікою / В. Баранов // Київ. – 2004. – №4–5. – С.8–19.
Баранов В. Така неймовірно недавня історія / В. Баранов // Київ. – 1995. – №7–8. – С. 125–131.
Берекета Б. «Білі метілі» Василя Простопчука / Б. Берекета // Голос України. – 1996. – 4 січ.
Бондаренко С. Волинь – письменницька благодать / С. Бондаренко // Літературна Україна. – 2010. – 11 листоп. – С. 2.
Бондаренко С. До Львова по книжку / С. Бондаренко // Літературна Україна. – 2010. – 23 верес. – С. 2.
Василь Простопчук – кавалер… ордена [відзнаки Президента «За заслуги»] // Луцьк. замок. – 1999. – 29 квіт.
Василь Простопчук: патріотами не народжуються. Їх треба виховувати // День. – 1999. – 5 лют.
Василь Простопчук, редактор газети [Молода Волинь] // Молода Волинь. – 1994. – 14 жовт.
Волиняка К. Жмут «Будяків» з великого букета / К. Волиняка // Віче. – 1995. – 13 січ.
Горик Н. Під духовним покровом Лесі Українки / Н. Горик // Літературна Україна. – 2011. – 24 лют. – С. 10.
Горлач Л. Блажен, хто вірує у слово / Л. Горлач // Президентський вісник. – 2002. – 18 квіт. – С. 4.
Дьомін М. Естетика вільної графіки Андрія Чебикіна / М. Дьомін // Вітчизна. – 2003. – №3–4. – С. 172–176.
Дьомін М. Монументальна скульптура Миколи Обезюка / М. Дьомін // Культура і життя. – 2011. – 25 листоп. – 1 груд. – С. 8–9.
Дьомін М. Мистецький ареопаг Андрія Чебикіна / М. Дьомін // Образотворче мистецтво. – 2006. – №1. – С. 68–71.
Дьомін М. Творчість – це постійне горіння / М. Дьомін // Вітчизна. – 2007. – №11–12. – С. 137–143.
Із засідання Президії НСПУ: [в члени НСПУ прийнято Простопчука Василя Васильовича] // Літературна Україна. – 2009. – 18 черв. – С. 2.
Квітка О. «Ми – це підсумок багатьох поколінь» / О. Квітка // Літературна Україна. – 2011. – 22 верес. – С. 4.
Клімчук В. Дужі крила «Непристольних гномів» / В. Клімчук // Сім’я і дім. – 2009. – 13 серп. – С. 16.
Книга, за яку варто поставити пам’ятник // Терен. – 2004. – №18. – С. 51.
Колеги: Василь Простопчук – член НСПУ // Волинь-нова. – 2009. – 18 лип. – С. 2.
Колеги: «Золотий» ювілей Василя Простопчука // Волинь. – 2002. – 19 листоп.
Коломієць С. Ще в Луцьку не було такого шоу / С. Коломієць // Волинь-експрес. – 1995. – 24 лист.
Корецька К. Свято, яке подарував Василь Простопчук / К. Корецька // Нар. трибуна. – 1995. – 24 листоп.
Короненко С. Одкровення в кафе «Пегас» / С. Корленко // Київ. – 2010. – №9–10. – С. 173–174.
Короненко С. Константа в історичній прозі: ювілейні штрихи до портрета Івана Корсака / С. Короненко // Літературна України. – 2011. – 15 верес. – С. 10.
Корсак І. «Ми запізнилися на вісім десятиріч…»: у Луцьку відкрито перший в Україні пам’ятник Олені Пчілці / І. Корсак // Літературна Україна. – 2011. – 21 лип. – С. 1.
Краснодемський В. В тобі шукаю я пояснення любові / В. Краснодемський // Голос України. – 1996. – 18 трав.
Крещук С. Манія величності: замітки незапрошеного гостя на презентацію книги В. Простопчука / С. Крещук // Волинь. – 1995. – 23 листоп.
Лауреати премії ім. Дмитра Нитченка // Літературна Україна. – 2009. – 28 січ. – С. 2.
Марценюк П. Життя – крізь себе / П. Марценюк // Волинь. – 1994. – 17 листоп.
Мають взяти за приклад мери інших міст // Літературна Україна. – 12 серп. – 2010. – С. 2.
Мельничук А. Обірвані струни; Святий і грішний; Метаморфози пам’яті / А. Мельничук // Волинь. – 1994. – 8 лют.
Найвища мета – зберегти Україну!: заява клубу «Ярославів Вал» // Київ. – 2009. – №9. – С. 3.
Найвища мета Україна // Літературна Україна. – 2009. – 17 верес. – С. 3.
Наші першодруки // Голос України. – 1996. – 2 листоп.
Номінації та переможці «Людина року Волинського краю, 2007» // FreeTime. – 2008. – №4. – С. 8–9.
О работе союзов журналистов Армении, Латвии и Волынской областной журналистской организации с молодими журналистами  // Юношеская печать. – 1981. – №3–4. – С. 41–45.
Остапович Ю. [заслужений журналіст України] Василь Простопчук: «Вважаю себе людиною веселої невдачі, і вдачі, і дачі» / Ю. Остапович // Діалог. – 2010. – 24 черв. – С. 4.
Островський І. Музика із віршів і малюнків / І. Островський // День.– 2002. – 23 квіт. – С. 2.
Парфенова Л. Музичне свято – дітям / Л. Парфенова // Луцьк. замок. – 1998. – 11 черв.
Пирожко С. Ближче до ближнього / С. Пирожко // Телерадіогазета. – 2009. – 26 серп. – С. 16– 7.
Позиції – різні, а висновок спільний. Із засідання Президії НСПУ // Літературна Україна. – 2010. –18 черв. – С. 2.
Рисак О. Метілі цвіту / О. Рисак // Волинь. – 1997. – №3. – С. 195–203.
Романюк Н. Захочеш згадати – згадаєш, захочеш забути – не зможеш / Н. Романюк // Україна молода. – 1995. – 24 лист.
Романюк Н. «Мій ліричний герой там, де двоє…» / Н. Романюк // Віче. – 2005. – 17 листоп. – С. 2.
Самарчук О. Зустріч з поетом / О. Самарчук // Ратнівщина. – 2005. – 27 груд.
Слабошпицький М. Анкета «Письменник – читач» / М. Слабошпицький // Київ. – 2010. – № 7–8. – С.179–180.
Слабошпицький М. Його рідна творча стихія / М. Слабошпицький // Сімя і дім. – 2011. – 20–26 січ. – С. 13.
Слабошпицький М. Його рідна творча стихія / М. Слабошпицький // Літературна Україна. – 2011. – 3 берез. – С. 6.
Слабошпицький М. Якщо говорити в жанрі подяки / М. Слабошпицький // Літературна Україна. – 2011. – 3 лют. – С. 5.
Собецький В. Чим провинився Василь Простопчук перед Спілкою письменників? / В. Собецький // Луцьк. замок. – 1997. – 22 трав.
Соболевська С. «Одкровення в кафе «Пегас»» / С. Соболевська // Літературна Україна. – 29 лип. – 2010. – С. 4.
Сьомочкіна О. «Ніхто так поетично вам не скаже…» / О. Сьомочкіна // Слово і час. – 2008. – №12. – С. 8 –91.
Про книгу Василя Простопчука «Рубаят».
«Тут був Вася», – сказав Василь Простопчук // Літературна Україна. – 10 січ. – 2008. – С. 8.
Хмельовська В. «Сповідь сивого клена» / В. Хмельовська // Волинь-нова. – 2012. – 20 берез. – С. 2.
Федотюк П. Дві пародії / П. Федотюк // Літературна Україна. – 2002. – 20 черв.
Філатенко А. Високе слово з Лесиного краю / А. Філатенко // Волинь-нова. – 2010. – 6 листоп. – С. 6.
Філатенко А. Творчий вечір Василя Простопчука / А. Філатенко // Волинь. – 1995. – 23 листоп.
Цюриць С. Сім домів під дахом одним / С. Цюриць // Віче. – 1996. – 4 лип.
Чиж І. Спадкоємність / І. Чиж // Молода гвардія. – 1971. – 9 жовт. – С. 3.
Штинько В. Дещо буденні нотатки у день ювілею / В. Штинько // Волинь. – 1992. – 19 листоп.
«Я прочитав Василя Простопчука» // Луцьк. замок. – 1997. – 29 трав.
Якименко Н. Не просто Простопчук / Н. Якименко // Правда Украины. – 1995. – 19 дек.
Якименко Н. Пластические монологи о любви / Н. Якименко // Правда Украины. – 1997. – 25 февр.
Якубовська М. Відзеркалля / М. Якубовська // Дзвін. – 2005. – №5/6. – С. 58–81.
Яручик В. Літературний четвер з Лесею Українкою / В. Яручик // Волинський монітор. – 2011. – 24 лютого. – С. 2.

Окремі книги В. В. Простопчука

Сто волинських бувальщин / упоряд. В. В. Простопчук. – Луцьк, 1990. – 48 с.
Дерева, що поруч ростуть: поезії. – Київ : Рад. письменник, 1991. – 86 с.
Журавський В. Майн нейм іст Вася! : літ пародії / В. Журавський. – Луцьк, 1991. – 64 с.
Журавський В. Сучасні прокльони / В. Журавський. – Луцьк, 1991. – 64 с.
Журавський В. У нас сексу немає… Любовні жарти / В. Журавський. – Луцьк, 1991. – 43 с.
Кажу вам про любов : вірші. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського облуправління по пресі, 1991. – 80 с.
Люби мене шалено. Жартували до зорі : поезії. – Луцьк : Надстир’я, 1992. – 64 – 64 с.
У сільському дворі. – Луцьк : Надстир’я, 1993. – 16 с.
Чорні буели : альбом для розфарбовування. – Луцьк : Надстир’я, 1993. – 16 с.
Кленове листя : поезії. – Луцьк : Інтерконтакт, 1994. – 80 с.
Любовна молитва : поезії. – Луцьк : Надстир’я, 1994. – 64 с.
Торжество справедливості : сатира та гумор. – Луцьк : Надстир’я, 1994. – 108 с.
Білі метілі : лірика. Гумор. Сатира. – Київ : Феміна, 1995. – 304 с.
Колискова. – Луцьк : Надстир’я, 1996. – 8 с.
Неминуча: книга любовної лірики. – Луцьк : Надстир’я, 1996. – 104 с.
Вдих і видих : сатира та гумор. – Луцьк : Надстир’я, 1997. – 80 с.
Ах! Рубаї : поезії. – Луцьк : Ініціал, 1998. – 64 с.
Веселі розмовки : сатира та гумор. – Луцьк: Надстир’я, 1998. – 32 с.
Миколайчики. – Луцьк : Надстир’я, 1998. – 8 с.
Правильна абетка. – Луцьк : Надстир’я, 1998. – 16 с.  
Рубаї. – Луцьк : ІНІЦІАЛ, 1998. – 64 с.
Ангели диявольських ночей : поезії. – Луцьк : ІНІЦІАЛ, 2001. – 64 с.
Любов тривожніша за осінь : поезії. – Луцьк : ІНІЦІАЛ, 2001. – 64 с.
Блаженність : лірика. – Київ : Дніпро, 2002. – 192 с.
Борщ із криком : сатира та гумор. – Луцьк : Волин. обл. друк.,  2002. – 112 с.
Подалі від ближнього : гумор та сатира. – Луцьк : Медіа, 2002. – 214 с.
Що у ста на вустах : каламбурні загадки. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2003. – 32 с.    
День народження гранчака : сатира та гумор. –  Луцьк : Волин. обл. друк., 2005. – 64 с.
Третій тост : лірика, гумор, сатира. –  Луцьк : Волин. обл. друк., 2005. – 696 с.    
Щілина в урні : сатира та гумор. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2005. – 144 с.
Абецедарій – азбука любові : поезії. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2006. – 40 с.
Рубаят Василя Простопчука : лірика. – Луцьк : Волин. oбл. друк., 2006. – 140 с.
Стрибки з драбини : сатира та гумор. – Луцьк : Волин. oбл. друк., 2006. – 108 с.
Езопа байки в чотири рядки: сатира та гумор. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2007. – 104 с.
Кардинал Рішає : сатира та гумор. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2007. – 112 с.
Непристольні гноми : сатира та гумор. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2007. –  Т. 1. – 224 с.
Педанти і Данте : сатира та гумор. –  Луцьк : Волин. обл. друк., 2007. – 104 с.
Пірога пирога : сатира та гумор. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2007. – 104 с.
Клан кланом : сатира та гумор. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2008. –  528 с.
Непристольні гноми : сатира та гумор. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2008. – Т. 2. – 224 с.
Поцілунок трави : поезії. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2008. – 112 с.
Непристольні гноми : сатира та гумор. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2009. – Т. 3. –  224 с.
Натхнення мовчазне : поезії. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2010. – 144 с.
Непристольні гноми : сатира та гумор. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2010. – Т. 4. –  224 с.
Одкровення в кафе «Пегас» : зб.– К. : Ярославів Вал, 2010. – С.336 – 338.
Непристольні гноми : сатира та гумор. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2011. – Т. 5. –  224 с.
Непристольні гноми : сатира та гумор. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2011. – Т. 6. –  224 с.

Творчість В. В. Простопчука у збірниках та періодичних виданнях

[Вірші] // Молодий журналіст. – 1974. – черв. (№5) – С. 16.
Журавський В. Літературні пародії / В. Журавський // Молодий ленінець. – 1980. – 14 серп.
Балада про день // Молодий ленінець. – 1982. – 7 листоп.
Квадратура слова // Перець. – 1982. – №20. – C. 14.
Моя дорога // Перець. – 1982. – № 1. – C. 12.
Плуги; Вітчизна : [вірші] // Рад. Волинь. – 1982. – 12 трав.
[Вірші] // Вітрила : альм., 83. – К., 1983. – С. 17-18.
З нових поезій // Рад. Волинь. – 1983. – 18 черв.
Моє село // Рад. Волинь. – 1983. – 28 січ.
«Розкриваю книгу старовинну»; «Вже дозрів медозбір…»; «Не пиши мені слів холодних»; «Подвиг»; «Дерева, що поруч ростуть…», «Не сполохати б ніч», «Ноги у землю…», «Птахи, що поруч летять…», «Бо прокинеться ще…» // Вітрила-83 : альм. – К. : 1983. – С. 17 – 20.
Спірне поле; Гра; Праця, як пісня : [вірші] // Рад. Волинь. – 1984. – 30 берез.
З нових поезій // Рад. Волинь. – 1985. – 11 груд.
Журавський В. Балада про матір : [вірші] / В. Журавський // Молодий ленінець. – 1986. – 9 трав.
Журавський В. Ліричні жарти / В. Журавський // Молодий ленінець. – 1986. – 8 берез.
Любити батьківщину : [вірші] // Рад. Полісся. – 1986. – 6 лют.
Журавський В. Кленове листя / В. Журавський // Молодий ленінець. – 1987. – 31 січ.
Журавський В. Ліричні жарти / В. Журавський // Молодий ленінець. – 1987. – 23 квіт.
Позиція; Спогад; Картина: з нових поезій // Рад. Волинь. – 1987. – 25 квіт.
Земля братання; Мудрість: з нових поезій // Рад. Волинь. – 1988. – 9 лип.
[Вірші, проза, гумор] // Світязь : літ. зб. Волин. орг. Спілки письменників України. – К. , 1991. – Вип. 1. – С. 77 – 80.
Васюкізми  // Громада : інформ. вісник Волин. обл. орг. Всеукр. об-ня «Громада». – Луцьк, 1992. – Ч. 2. – С. 43 – 44.
Васюкізми; Інформація для роздумів; Новини сугестології; Хроніка подій [і ін.] // Світязь : літ. зб. Волин. орг. Спілки письменників України. – К., 1992. – Кн. 1. – С. 77 – 80.
Журавський В. Волинські бувальщини / В. Журавський // Рад. Волинь. – 1992. – 1 січ.
Журавський В. Усмішки / В. Журавський // Нар. трибуна. – 1993. – 31 берез.
Усмішки; Літературні пародії; Каламбури // Молодий ленінець. – 1994. – 4 жовт.
«Вдих і видих»: з нової книги // Віче. – 1995. – 22 груд.
Волинські бувальщини [гуморески] // Волинь. –  1995 – №2. – С. 254 – 255.
Журавський В. Твори / В. Журавський // Віче. – 1995. – 13 січ.
Бенефіс // Київ. – 1996. – №1 – 2. – С. 171 – 172.
[Вірші] // Голос України. – 1996. – 18 трав.
Волинські бувальщини // Уряд. кур’єр. – 1996. – 14 верес.
Кович (Конашевич) В. Подія? Епізод? Явище! / В. Кович (Конашевич) // Всеукраїнська ілюстрована газета безплатних оголошень та прайс-листів . – 1996. – 12-18 берез. (Нам книгу В. В. Простопчука «Білі метілі»)
Краще наламати дров, ніж зламати шию : [твори] // Голос України. – 1996. – 2 листоп.
Ристалище гостромислів // Київ. – 1996. – №3 – 4. – С. 181.
Щоб день був днем // Київ. – 1996. – №11-12. – С. 28-30.
Високостя земної любові : [поезії] // Голос України. – 1997. – 21 черв.
З книжки «Вдих і видих» // Голос України. – 1997. – 17 трав.
Неминуча : [цикл віршів] // Віче. – 1997. – 30 січ.
Рубаї… // Віче. – 1997. – 13 листоп.
Я б осінь полюбив, якби не був у літі : [поезії] // Голос України. – 1997. – 15 листоп.
Я вірю у щасливий кінець світу [Уривки з книги гумору «Вдих і видих»] // Віче. – 1997. – 27 берез.
[Гуморески] // Світязь : альм. Волин. орг. Спілки письменників України. – Луцьк, 1998. – Вип. 5. – С. 158 – 159.
Легенди Світязя : [гумор] // Вісті УССТУ. – 2000. – 6 лип.
Ми в одному човні // Державність, мораль і засоби масової інформації : матеріали наук.-практ. конф. – Луцьк : Надстир’я, 2000. – С.41 – 43.
Любов тривожніша за осінь : [вірші] // Віче. – 2001. – 15 листоп.
Свобода як необхідність // Свобода слова: теорія і практика : матеріали наук.-практ. конф. журналістів Волині на тему «Свобода слова і засоби масової інформації в демократичній державі». – Луцьк : Вісник, 2001. – С.47 – 49.
Де живе національна ідея // Патріотами не народжуються. – Луцьк : Вісник, 2002. – С. 67 – 71.
Подалі від ближнього [окремі вірші з книги] // Віче. – 2002. – 10 січ.
Центони // Київ. – 2002. – №3. – С. 181 – 183.
Що в імені твоїм? // Книжковий сад «Надстир’я» (1992 – 2002) : статті. – Луцьк, 2002. – С. 100 – 101.
«День у нотаря», або Прикольне диво Закарпаття // Віче. – 2003. – 26 черв.
Тост за трос : каламбури // Віче. – 2003. – 9 січ.
«Нехай тендітні пальці етики торкнуть вам серце і вуста» // Етика і журналіст : матеріали наук.-практ. конф. журналістів Волинської області. – Луцьк : Надстир’я, 2004. – С. 35 – 38.
Пам’ятник собі [вірші] // Віче. – 2004. – 18 листоп. – С. 7.
Я – пам’ятник собі : [гуморески] // Волинь : всеукраїнський суспіл.-політ., літ.-мистец. часоп. – Луцьк, 2004. – Чис. 6. – С. 235 – 247.
День народження гранчака : [вірші] // Віче. – 2005. – 8 груд. – С. 15.
«Абецедарій» – азбука любові // Віче. – 2006. – 16 листоп. – С. 8.
Стрибки з драбини // Віче. – 2006. – 30 берез. – С. 7.
Третій тост // Клеванський тракт. – 22 груд. – 2006. – С. 12.
Щілина в урні // Віче. – 2006. – 12 січ. – С. 7.
Непристольні гноми. // Світязь : альм. Волин. орг. Спілки письменників України. – Луцьк, 2007. – С. 189 – 194.
Парламентські усмішки : [вислови] // Культура і життя. – 2007. – 18 лип. – С. 4.
Розмірковує Василь Простопчук // Перець. – 2007. – №12. – С. 5.
Стрибки з драбини // Погорина. – 2007. – №2–3. – С .286 – 287.
Високі престоли // Літературна Україна. – 21 лют. – 2008. – С. 8.
День народження гранчака // Волинь. – 2008. – №9. – С. 277–284.
Непристольні гноми // Літературна Україна. – 29 трав. – 2008. – С. 8.
Пародійні штрихи // Літературна Україна. – 22 квіт. – 2008. – С. 8.
Поцілунок трави : [поезії] // Віче. – 2008. – 30 жовт. ; 5 листоп. – С. 9.
Центон – це в тон // Літературна Україна. – 27 берез. – 2008. – С. 8.
В чеканні слова-дивини // Київ. – 2009. – №7–8. – С. 79–87.
Присвяти та епіграми // Вітчизна. – 2009 – №1 – 2. – С. 169.
Непристольні гноми // Київ. – 2010. – №1. – С. 18 –186.
Непристольні гноми // Перець. – 2010. – №2. – С. 7.
Непристольні гноми // Перець. – 2010. – №6. – С. 3.
Простопчук В. Непристольні гноми / В. Простопчук // Світязь. – 2010. – Вип. 16. – С. 330–337.
Думки // Перець. – 2010. – №8. – С. 7.
Непристольні гноми // Літературна Україна. – 2010. – 4 листоп. – С. 8.
[Пісні] / Л. Матвійчук Л. // Стріла кохання. – Луцьк : Волин. обл. друк, 2010. – С. 10–12, 35, 46, 83, 90, 97, 120.
Цікавить вже корона: присвяти колегам по перу // Віче. – 2010. – 11 – 17 листоп. – С. 16.
Простопчук В. Подалі від ближнього / В. Простопчук // Посмішка чорного кота : гобі, забобони, анекдоти / упоряд. М . Слабошпицький. – К., 2011. – С. 404–411.
Гей, хто в світі, озовися!: Василь Простопчук // Дукля : літ.-мист. та публіцист. журнал. – 2011. – №4. – С. 8–89.
Простопчук В. Ім’я, відгранене у слові / В. Простопчук // Маршал Вінграновський. Книга про поета : спогади, есеї, листи, інтерв’ю / передм., упорядкув. П. Вольвача. – К., 2011. – С. 339–340.
Непристольні гноми: (з тому, ще не надрукованого) // Літературна Україна. – 2011. – 1 верес. – С. 8.
Художні барви – на тьмяний полиск свідчень // Літературна Україна. – 2011. – 15 верес. – С. 10.
Форум: наш формат (?) // Літературна Україна. – 2011. – 29 верес. – С. 7.
Васюкізми // Перець. – 2011. – № 12. – С. 6.
І що сказати Україні // Літературна Україна. – 2011. – 29 груд. – С. 6.
Щоб служили ще й орієнтиром // Літературна Україна. – 2012. – 1 берез. – С. 14.